Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 L O D E W Y K DE XVL

Mevrouw de Princes van Lamballe\ hij, die hec zelve droeg, was op de afbraak der naastbij gelegen huizen, die weggeno. men werden om den toren aftezonderen, geklommen; een ander, naast hem ftaande, droeg, aan de punt van zijnen fabel, het, noch bloedend hart van deze ongelukkige Princes. Zij wilden de deur van den toren met geweld openen. Een Municipaal , Danjon genaamd, deed den zeiven eene aanfpraak , en ik verftond zeer duideiijk, dat hij hun zeide: „ het hoofd '„ van Antainette koomt u niet toe; de De„ partementen hebben recht op het zelve. „ Frankryk heeft de bewaring dier rnisdadige groten aan de ftad van Parys toevertrouwd : het past u ons te helpen, de„ zeiven te bewaren, tot dat de Natio„ nale rechtvaardigheid het volk zal wre„ ken." Het was wel na meer dan een uur wederftands , dat hij zijn doel, om hen te doen verwijderen, bereikte.

Op den avond van dien zelfden dag, zeide mij een der Commisfarisfen, dat het gepeupel gepoogd had met de afgevaardigden binnen te dringen, en het naakt en bloedend lichaam van de Princes van Lanf

Sluiten