Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6)

kon worden! Deezen zegen bidden wy over ons in dit uur, door gezang en gebed.

Text Johannes i6, vers 16 tot 23.

Wy zullen in dit uur de woorden van Je sus: over een kleine wyl op onzen toeftand in dit leeven toepasielyk maaken.

Voor eerst: op de vreugde Van hetzelve; Ten tweeden : op het lyden, van welken aart het ook zyn moge.

Gy kond wel vreugde hebben, o Je sus! eeuwig onveranderlyke, oneindige vreugde! In de geduurzaamheid en door alle eeuwen heen, van ergens eene waereldgetteldheid, even dezelfde vreugde, die Gy by Hem had, eer de waereld was! Maar gy daalde neder in deeze diepte, trokt aan de jammergeftalte van 't zondig vleesch, en onder de zonden der geheele waereld, omgeeven met lyden zonder getal — wierd Gy, ach! de Schrift zegt het! — een vloek voor ons aan 't Kruis.

O dat niemand, die naar uwen naam genoemd g en in uwen dood gedoopt is, U — door waereldliefde mogt verloochenen en onteeren! Eene waereld, in welke de zonde woont? eene waereld, in welke de Heer der heerlykheid is gekruist, —^ wat is zy ? Wat is zy hem, die u levendig en alleen

Sluiten