Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wierd, toen 'k krank was, wél verzorgd,

Verkwikt door myne. Vrienden; Vergeld Gy 't Hen, — ik kan 't niet doen,

Zo als Zy 't wel verdienden; Den Artz, wieng Kunde, en Zorg en Vlyt,

My, naast U, heeft van 't Graf bevryd, —

Ook dezen wiidt Gy 't loonen.

O ©

Inzonderheid beveele ik U

Myn duurbaare Ecbtginoote; Dat Haare Trouw voor U en my,

Hier Haaren roem vergroote. By Dag en Nacht ftondt Zy my by , Geftadig was Ze aan myne zy :

God.' gun Haar 't beste Leeven, ® ©

Myn Kroost was bykans Vaderloos,

Heer! 't zy U aanbevolen; Leidt Gy het op het Pad der Deugd,

Niets breng' het ooit aan 't dooien; Verzorg het naar Uw' wyzen Raad Het zal dan, — hoe het my ook gaat, -~

Ahoos gelukkig wezen.

© ©

Noch eene Beê, myn lieve God!

'k Beveel U myn' Gemeente: Zal ik Haar Leeuar niet meer zyn,

Zy weydt myn kil gebeente ïn 't fomber Graf, een' Liefde-Traan, En namaals boven Zon en Maan,

Zyn wy toch weer verëenigd.

Het

Sluiten