Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O 6 )

zen behooren gehouden te worden; en het antwoord zou op goede gronden fteunen. Maar dan valt de vraag, wat men te oordeelen hebbe, van menfchen, welken, in eene zaak van het allerhoogfte belang, juist het zelfde gedrag houden?

i

Men begrijpt terftond, vertrouw ik, dat ik hier het oog hebbe op den ftaat van den Christelijken Godsdienst, en de heerfchende verdeeldheden onder de Christenen, in 't algemeen, en in 't bijzonder op de thans heerfchende gefchilien, en verregaande oneenigheden der Lutherfche Gemeente te Amfterdam, en de daar uit ontftaane fcheidirig van hunne openbaare en bijzondere Godsdienstoerïeningen, en het oprigten van bijzondere Kerken , ten nadeele van beide Partijen , die zig navolgers van de Leere van ■ Luther noemen. Maar laat ons eens de gefchilien van het Christendom in 't algemeen in overweging neemen , en de ooripronk van alle die veri deeldheden kortelijk nagaan, en als met eerf opflag van 't oog befchouwen.

Een Hemelsch Afgezant verfchijnt in de Waereld , om het menfchelijk geflagt te redden uit dien hooplozen toeftand, waar in het, door zijne verkeerdheid, zig zeiven geworpen had; en waar uit de poogingen der fenranderfte vernuften van dien tijd het niet redden konden. — Deeze Afgezant, met de biykbaarfte bewijzen zijner zending voorzien, doet de menfchen uit Cods naam beloften

van

Sluiten