Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

by elkander ft'apen, voor de gezondheid allerfc hadelykst zyn.

Na deeze korte Inleiding heeft men gemeend de Plaatfelyke Beftuuren en voorts een. ieder die het zoude mogen aangaan, te moeten bekend maken, zoo met de Troepen zelve als met eenige andere poinclen, tot derzelver adminiftratie relatie hebbende.

de franscre tr02pen in soldy ter kataafsche republiek, bestaan uit

De groote Staf van den Generaal en Chef, Drie Etats - Majors van Divifïen. ■ Zes Etats-Majors van Brigades. " Een Et at - Major van de Genie.

van de At tillerie.

voorts : c a v a l l e r i e.

In het $de en z^He Regiment Jagers te Paard, %de en $de Regiment Husfaren.

infanterie de ligne.

In de ifle, 8fte, 15de, iille, i^fte, ^ftef 54/?£, 66fte en "jzfle halve Brigade.

lig te infanterie.

De ifte halve Brigade*

artillerie de lïgne*

6de Regiment, ïfte Comp. 5de Escouade. 2de - - - ïfte - - - - $de - - - geheel.

jde - - - ïfte, zde en $de Escouade. 15de - - - ïfte, ide, %de en §de Escouade16de - - - ïfte, ide, ^de en ^de Escouade.

fde

Sluiten