Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI VOORREDEN.

gefchikte hulp aan te wenden, 't zy men dezelve zoeke in eenen behoor! yken Leefregel, het zy in het toedienen van noodzaaklyke geneesmiddelen: door beide deze wapenen toch, kunstmatig gekoppeld, moet, en kan alleen deze verwoestende vyand beftreeden worden.

De Schryver toont zich niet alleen een naauwkeurig opmerker van de, met de ziekte wortelende, Natuur, maar tevens vindt men hem ook met het Ontleedmes gewapend, om de uitwerkfelen van de dodelyke krankte in het geftorven Rund, door de ziekte-kundige Ontleedkunst naar te fpooren, ten einde dus ook van deeze fakkel, welke in de Geneeskunst voor het lydend Menschdom een zoo helder licht verlpreidt, en zoo veele, anders ondoordringbare, nevelen heeft opgeklaard, nut te trekken in het onderzoek der verborgene gangen, welke de Natuur in deeze Runder-ziekte houdt. Of intusfchen des Schryvers redenkavelingen, betreklyk de oorzaak van fommige verfchynfelen, overal de proeve kunnen doorftaan, wil ik niet onderzoeken, veel minder de waarheid daar van beweeren.

Zeer gepast, en doelmatig is de vergelyking, welke de Schryver maakt tusfchen de, voor het Menschdom zoo noodlottige, Kinderpokjens, wier geduchte

Sluiten