Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( o ) §C» 5

Hot te goed dat men in het begin het Lichaam purgeert met Seneblaaden, en een dag of drie daar na een Aderlaating in het werkiteit.

Een kojïelyk Oogenwater van -weinig Koften.

Neemt alleen het wit van een verfch en hard gekookt Ey,ftampt het in een Vyfel wyl het nog warmis, met een weinig witte Vitriool,omtrent een klein Koffyboon groot, giet daar voor een ftuiver roofenwatcr by, cn een weinig heelefafFraan , mengt het wel onder een, en laat het te famen een uur of twee in de Vyfel ftaan, dan door een fchoonedoek gedaan, en bewaart het in een Glas, Gy hebt hier aaneen koftelyk Oogwaater in allerhande toevallen der Oogen drie maal 's daags een of twee druppels in de Oogen, gedaan. De ondervinding fal het u doen pryfen.

Foor de Vlekken en Vliezen die buiten op bet Gezicht 'groeijen,

Laat in de Apotheek het volgende recept.klaar maaken:

Ree. Sief. alb. drachm. fem. Tutis pp. fcrupelos duo.

Vitriol. alb. gran. duodecim.

Sachar. faturn. fcrup. un.

Croc, Orient.gran. feptim. w_ M. S. Pulvis fubciliflime, t» * 3 Neemt,

Sluiten