Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36^ INWIJINGS

deugd tot welker betrachting de H* Schrift niet op het krachtigst aanfpoort; 'er is geene ondeugd, waar van zy niet op het nadruklykst afmaand ; 'er zyn geene bedekte ondeugden, geenë verborgene neigingen van het verdorven hart, waar tegen niet de H. Schrift ons op her krachtigst waarfchuwd en vermaand.

Hoe gelukkig, hoe voorfpoedig zou dan zulk een Gemeenebest zyn, waarin ieder leefde naar de heilige voorfchriften van het gezeegend Christendom! waarin iederéén God zo oprecht diende, zo vuurig beminde , zo hartelyk vreesde , op Hem zo gerust vertrouwde; —- een Gemeenebest van Menfchen , die hunne ongeregelde hartstogten zo beteugelden en zich in alles zo aan God onderwierpen; die zo matig, kuisch , oprecht , zachtmoedig, nedrig, waaren als het Euangelium vordert! Hoe gelukkig, hoe luister-

Sluiten