Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h

zegt die zelve groote man ja dit

mijn fclirijven is ook zeeker ijdellieid , of

zal eens tot ijdellieid verkeeren: liet

nuttigfte , beste en aangeleegenfte werk, offclioon het bij geleerden en ongeleerden in

aclitinge is of zig geplaatst vind in. de

aanzienlijkfte boekverzamelingen, en gevat in de cierlijkfte band men ftelle zel¬

ve , dat liet een -waar uitgebreid nut heeft gedaan, in de menfchelijke maatfchappij , in 't bevorderen van -wetenfchappen, of van

den vraaren Godsdienst eenmaal moet

dog dat zelve boek, vergeeten en verdorven , ja als 't waare vernietigd worden : —Het volk, waar onder het bevraard w ord, zal mogelijk verdelgt , en een ander volk in deszelfs plaats, Kun grond bewoonen , en dus dat boek in handen van anderen komen , die voor zulke denkbeelden onvatbaar , het zelve op geene waarde hellen , en dus vergeeten mogelijk zal

het door de vlammen verteerd — door

vocht verrotten of het ongedierte ten

proo-

Sluiten