Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3a

ONBESTENDIGHEID.

De ohbeftendigheid is het behendige kenmerk van al het geene zig op 't uitgebreide oppervlak der Aarde vertoond; groote zo wel als

geringe zaaken en gebeurtenisfen leeren zulks

onafgebrooken ; en deeze onbeitendigheden ,

deeze lotverwisfelingen zijn het , waar door het groote plan der lioogfte Wijsheid moet volvoerd worden. — Hoe wijs en wonderlijk zijn Gods

weegen! Jofeph moest door zijne broederen

verkogt en in den kerker komen, om een medeheerfcher en behouder van een der grootfte

volkeren der oudheid te worden dat, tot hoe

hoogen top van luister opgeklommen, evenwel niet alleen vervallen, maar ook overwonnen en

geheel vergeeten is. En zo gefchied alles

door middelen, door die zelve Opperbeftuurder

verordend. Nimmer had het beroemde Car-

thago gebouwd geworden ; zo niet eene \ orstin uit Phoenitiè'n, wiens broeder, den oppergebieder van dat gewest, een tijran, een gierigaart was, die haaren rijken man deede omkomen; en zij

dus

Sluiten