is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelschriften voor mijne landgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philander, 107

vrij gebruik maakt, oordeelen, of hij niet in de eenzaamheid, tot zig zeiven te rug gekeerd, iets

Jeedigs , iets zelfsverveelends in zijn harte vind,

dat door geduurige' afleiding moet voldaan worden? welke ledigheid alleen door de vrugten

van waare godsdienstige begrippen kan vervuld

worden !

Ik haat alle veinzerij en dweepzugt; maar

dat weet ik , dat wil n;en voor den onfterve-

lijken geest geluk erlangen, men daar toe den grond, in dit kortftondig leeven , volgens den weg, door den Eeuwigen en eenigen Zaligmaker aangeweezen en verworven , leggen moet." —

I jSU