Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

REPUBLIEK

der VEREENIGDE 1

NEDERLANDEN.

DERDE BOEK,

INHOUD.

0

Het Twee-honderdjaarig Jubelfeest der Ünie in Utrecht gevierd. Drukke Zeevaarch Dubbel Last-en Veilgeld ingeyoerd. Bezwaar des Konings van Pruis/en daar op ingebragt, en beantwoord. Nader vertoog van Frankryk, vergezeld van het Nieuwe Reglement. Amfterdam bewerkt de uitftelling van het volvoeren. Het opfchorten des Conyoys buiten werking gefield. Rondgaande Brief van zyne Hoogheid aan de Zes Gewesten. Een Antwoord aan Frankryk gegeeyen, 't welk Haarlem, zo wel als Amfterftam, wraakt. Het Nieuwe Reglement in Frankryk afgekondigd. Haarlem en Amfierdam 'er van uitgezonderd. De Tweedragt neemt toe. Friesland beklaagt zich over dat Reglement. Dordrechts en Rotterdams klagten deswegen. De Rotterdamfche Kooplieden vervoegen zich daar over by zyne Hoogheid. Aanfpraak en . II. deel. A Foor-

boek.

Sluiten