is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

BOEK.

I78l.

De Groenlandjcheen

StraatdavidfchtVisfcherj blyfc die Jaar opgeichort.

Mishan iingen de Visfcheren.

104 DE REPUBLIEK DER

Wy hebben niet gevonden , dat de Reeders, gewoon op Groenland en de Straat Davids Schepen ter Walvischvangst uitterusten, eenige poogingen deederi om ontflag van het Verbod te verwerven. Die Visfchery, welke zoo veel fchats uit het barre Noorden haalt, en, fchoon over 't algemeen gerekend nadeelig, egter, den gelukkigen groot voordeel fchenkt, en buiten zulks aan de Scheepmaakeryen, boven al te Zaandam, waar die Vischfchepen niet alleen op de koop gebouwd , doch voor een enkel Jaar ter Visfcherye verhuurd worden , veel leevens fchenkt, en een groot vertier in allerleie >Scheepsbehoeften veroorzaakt, ftondt ftil; en deedt die flilftand den Prys van de opgelegde Traan en Baarden fteigeren.

De Visfchers aan onze flranden op ver'fchen Vischvangst vaarende, de gegeevene vryheid gebruikende, vonden zich, by aanhoudendheid, bloot gefield aan de plaageryen en roofzugt der Engelfchen, die de arme Visfchers of namen en opbragten, of van Touwwerk, Netten en Kleederen beroofden, met veele andere mishandelingen. Wy zouden met de byzondere lotgevallen deeze Zeelieden overgekomen, te vermelden, eenige _b!adzydenkunnen vullen; doch zy draa* gen alle denzelfden itempel van boosheid en moedwil: eën enkel geval ten voorbedde Een Pettemer Zeefchuit, om te lootzen en te visfeheu uitgerust, met zes i 1 kop-