Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a DE REPUBLIEK DER

' VIII.

boek.

# 3 ■ «A

cornwallis, doOT washington.

Een Verbond van Vriendfchap en Koophandel met de Amerkaanfche Staaten, door adams, aan de Vereenigde Geweflen voorgeflaagen. Vertoog diens Staatsdienaars. Uit ft'ellen de Beantwoording van dien Aanzoek. Oorzaaken'van het draalen des Antwoords. VerfctiUlende gïdagten over dien Voorfiag. Hoe de Kooplieden dit ft uk inzagen. Het aangaan deezes Verdrags niet vry van bedenkelykheden. Hoe'er capellentot de mar s c h in Gelderland vooryvert. Taal des Kwartiers van Ooflergo op dit ftuk. Deeze zaak blijft, in 't eerst, zonder uitwerking. Geftfligting voor de Amertmantn~hizr"te'Bande gedaan. Frankryk doet eene Geldligting, onder Vry waaring der Algemee'ne Staaten. Geldopneeming van Rusland. Voor/lagen ten Gelderfchen Landdage tot eene Verbintenis met Frankryk. Taal van van de ca-

pellen tot den marsch. Hoe,

'in 'Overysfel, Zwolle en pallant van zuithem, over die Verbintenis, dagt en /prak.', 'In Friesland neigt men tot het aangaan dier Verbinten'r.fe. De zaak des Ridilers capellen tot de pol blyp fleepen. 't Voorgevallene tusfchen Staaten ■aan Holland en Overysfel, wegens een Brief sn de Noord-Hollandfche Courant, de zaak yan capellen betreffende. De Penftonaris van berckel begeert afdoening zyner zaake wegens de Betigtigingen wn yorke. Redenen waarom hy 'zich 'met een Brief by hun Ed. Groot Mogenden yersQesct. Hoe men daaromtrent handelde.

& VtF-

Sluiten