Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN,?**

vervdeld, en de Schepen, met zo veel. 1 Vaderlandfchen yver, tot dat oogmerk ?' uito-erust, aan hun eigen noodlot en ten n prooy van eenen listigen en waakzaa• men Vvand overgelaaten; de Vyatidely"ke Convoyen, flegts in eene kleme Mast beftaande, zyn voorby onze Kusten! gerust, en zonder verhindering, heen gevoerd; en onze eigene Oorlog" fcheoen op hunne Reede , volgens de Z algemeene gerugten, door een geringer , Magt fchandelyk ingeflooten geworden; allei tot de innigfte finert van alle weldenkende Ingezetenen, tot verwondering van Vrienden en Vyanden, en tof Z billyke verontwaardiging van geheel hu*

" ^Het is niet dan met het grievendst , l'eedweezen , dat wy ons niet hebben kunnen onthouden, om aan uwe Hoog " Mogenden voor te ftellen een gedeelte der fmertlyke gevolgen van een zodanige " handelwyze, waar van wy plegtig moe" ten betuigen de redenen niet te kunnen " bevatten, als welke niet alleen volftrekt aanloopt tegen het Stelzel van Verdeediging, door onze braave Voorouders^ m " diergelvke omftandigheden zo manlyk. " met zo veel roems, eiizulk een goeden " uitüag, vast gehouden; maar ook bo" ven dien niet kan nalaaten deeze, wel " eer bloeijende, en door de grootfte Hel ' dendeugdgevestigde,en alomRoemde Republiek , by de geheele Wereld to. I een voorwerp van veragting te doei P4 » W6r

IX.

BOEK» 1782.

1 t

Sluiten