is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VREENIGDE NEDERLANDEN. 83

doen , zonder op de Aanpryzingen van zyne Hoogheid in 't vervolg te letten, of agt te geeven Eenige Regeeringsleden hadden geweigerd hier in toeteftemmen, en deeze Overeenkomst te ondertekenen. Ook kwam 'er eerlang een Gefchrift te voorfchyn om den flap van de Meerderheid te wraak en, en het gedrag der Minderheid te verdeedigen, 't welk niet onbeantwoord bleef ( * ).

Schiedam drukte welhaast de voetftappen van Schoonhoven en Dordrecht. Eene plegtige bezending, beftaande uit drie Burgemeesteren, met den Penfionaris jaagee, verfcheen, in Slachtmaand, ten Stadhouderlyken Hove, om, uit naam der Vroedfchap dier Stad, zyne Hoogheid te berigten, dat de Regeering eene Overeenkomst getekend hadt, waar door ieder Lid der Regeeringe, volgens eene wettige evenredigheid, naar beurte, het genot zou erlangen van de Voorregten aan het Lichaam der Regeeringe toebehoorende; en dat dezelve dus, in 't vervolg, geene Aanpryzingen van zyneHoogheid zouden kunnen ontvangen.— De Vroedfchap van Rotterdam, nam desgelyks het befluit, om geene Aanpryzingen, het begeeven van Regeeringsposten betreffende, meer van den Erfftadhouder aan te neemen. (f)

De

(*) N. Nederl. Jaarb. 1782. bl. 777. Post van den Neder-Rhyn II Deel, bl. 849 III. Deel bl. 977-

CD N. Nederl. Jaarb. 1782. bl. 1413.

Fa

XL

50 ek. [782.

Als mede Schiedam en Rotterdam.