Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B DE REPUBLIEK DER

XIV.

BOEK.

(

Vredesvoorwaarden. Frankryks gedagteè over onze Eifchen. Engeland' /laat onze Eifchen af, en dringt op de zyne aan* Heyden van reynestein, door zyne Hoogheid na 't Franfche Hof gezonden. ÏVaarfchynlykheden van een hort naderenden Vrede. Brantsen tot Ambasfadeur benoemd. Voor/lagen van den Stadhouder ± degens den minderen aandrang tot het wer~ yen van Zeevolk, het afdanken van Wagt" fchepen, en het in dienst houden van Oorlogfchepen. Raad/lag wegens het Salüt op de Reeden in de Volkplantingen Van den Staat, JBerigt van Gedeputeerden, wegens het Salut en Conlra-Salut van''sLandsfchepen. Vergeeffch aanbod van andere Vastigheden m flede van Negapatnam-. Nadere Eifchen yan Engeland, het Salut op Zee en den Handel op Africa betreffende. Ontwerp yan een voorloopig Traclaat, door onze Afgezanten overgeleeverd. De Engelfchen bleeyen onDerzettelyk. Zommiger oordeel over den grond van Engelands onverzettelykheid. Voor/lag om voor Negapatnam een Equivalent in Geld te geeven. Nadere aandrang yan de Eifchen der Engelfchen. Gedeeltelyke bewilliging. Frankryk en Spanje gereed om met Engeland te fluiten. Voorloopige Raad/lag van Holland om in de Eifchen yan Engeland te bewilligen. Aandrang om liet fluiten van den Vrede te verhaasten. Be~ fluiten ter algemeene Staatsvergadering metyier Gewesten deswegen genomen. Inhoud der voorloopige Voorwaarden. Raad ftag var, Friesland wegens de Vredesvoorwaarden. Betui-

Sluiten