Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VÊREENIGDE NEDERLANDEN.231

mende, den voorflag niet omhelzen; om uit de Regeering eene Commisfie te benoemen, die met eenige Gecommitteerden der Gemeenslieden in onderhandeling zou treeden, als kunnende zodanig een Adres, voorbehoudens het gezag van hun Ed. Groot Agtbaaren, en de aan hun verfchuldigde Eerbied, geen voorwerp van zodanige Onderhandelingen uitmaa-

jren< , jje tytel van Tweede Lid dei

Regeeringe van de Stad Zutphen, aan d£ Gemeenslieden gegeeven, verwierpen zy. als onbevoegd , wordende, volgens he Stadsregt, die Stad door niemand ander; geregeerd dan alleen door Burgemeeste

ren, Schepenen, en Raad. Dat di

Inleveraars van dit Verzoekfchrift, door t< ver klaaren, dat zy het vastgeftelde Reg lement op de Regeering deezes Gewest van den Jaare mdccl, niet in allen deel voor wettig konden houden, zich mis greepen hadden aan 'sLands Hoogheid Regt en Geregtigheid, waar voor zy 11 allen gevalle verantwoordlyk waren ei

bleeven. Dat zy door het bygebragte

wegens de harde en onwettige behande ling als door de Regeering de Ge meenslieden aangedaan, hun Ed. Agt baaren, tegen de waarheid aan fchandvlel, ken. — En, eindelyk, dat zy, met 0; meer dan ééne plaats, de geheele Burge ry fpreekende in te voeren, 't zich hac den laaten gelusten om telkens het zoge naamde Reglement van den Jaare mdcc weder in te roepen. Een Regiemei P 4

XVI.

BOEK. 1783.

» l 1

>

It 't

Sluiten