Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 233

meer andere binnen kort gevolgd. De l Mondgefprekken en Onderhandelingen der b Senngs Leden en Staatsdienaren met denS Keilerlyken Gezant, ten huize van x den Raadpenfionans van Bwiswyk, waren menigvuldig. Druk was^he. met het aankomen en afzenden van Postaxtag na Wanen, Brusfel en Parys Alte du d de aan, dat 'er iets gewigtigs in til moest

W Wdhaast bleek, dat de Keizerlyke Minister Plcnipotentiaris te Brusfel, ^raat be Belgiojoso, den drie en twintigften van gemelde Maand, aan onze Urevohnrigden aldaar een Vertoog hadt oveTgeggeSeven, behelzende de laathe voorftellen des Keizers, wegens zyne Eifchen en Vorderingen, ten laste van onzen Staat In't zelve liet hy zich, op deezen toon

hooren. „ Ik zal &™ ™*?™ldcl neemen, om aan hun Hoog Mogenden

l het Middel mede te deelen 't welk de Gemaatigdheid en Edelmoedigheid zy-

, ner Majefteit aan de hand geeven, om

9 die orde van zaaken daar te ftellen, welke moet dienen tot den gronduag van Bevrediging en 't Vertrouwen. Zyne

l MaYefteit heeft, in het beraamenvar dit Middel, het welzyn zyner Onder

' daanen, en de aangelegenheden van d< Republiek zelve, de voorkeur gegee ven boven zyne Regten en Belangen* dan het valt hem niet zwaar eenig

l Opofferingen te doen, indieni hyJ zyne Belangloosheid gelegenheid vind

0X1

o ek.

Nieuwe

iifchen ies Keizers , by welke by ap de vrye

Vaard op de Schelde aandringt.

1 t 1

Sluiten