Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 235

Land gebleeven waren, zouden egter de Vredesonderhandelingen zo wel re\l geimaatig en regtvaardig kunnen zyn l, aangevangen , als dat dezelve in de Ne, derlanden zyn aangekomen, doch zej, ker is het, dat, wanneer hy die woeste Barbaaren op onze Grenzen heeft, " dat hy zich verbeeldt zyne onregtmaatige Èifchen terftond voldaan te zul3\ len krygen, of ons door roof en moord " zyner woeste Troepen,' tot derzelvei

inwilliging, te zullen noodzaaken.

?' Wy houden den aanmarsch dier Krygs" benden voor vyandig; want, fchoor l men tegenwerpt, dat hy fit na zyn« eigene Landen zendt, dat dezelveniet! „ anders zyn dan eene Bezetting,welk? „ de Keizer aldaar wil vestigen, word dit gevoelen tegengefprooken, doo; \ den aart des Krygsvolks zelfs, daa: het zeker is dat hy aan zyne Nederlan \\ den geene Bezetting zal geeven, (in dien hy eenen Nero of Cal-igu la in wreedheid niet wilde overtrel ", fen,) welke beftaat uit Mondeis, ui % woeste Schepfels, uit Barbaaren, wel ' ken het rooven, plunderen en het be H dryven der ongehoordfte wreedhede eigen is, en deeze woeste eigenfchar. I, pen noch by vriend, noch by vyand „ kunnen verbergen of afleggen (*)."

Or

(*) Post van den Keder-Rfyn VI. D. bl. 1226',

XXV.

boek,

t7.85:

t 1

»

Sluiten