Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D Ê J REPUBLIEK ^

® e r VEREENIGDË

NEDERLANDEN*

TWEE EN DERTIGSTE BOEK.

INHOUD,

S toffe van dit Boek. Oproer in 's Grayenhaage, over het gebruiken van de Stadhouders Poort.- Eer ft e beginzelen - en i aanwakkering van' 't zelve. Bevelen door Geeommitteerdë Raaden gegeeven. De Heeren Gevaerts en de GyzelAar in gevaar en gered. Mour and gevat. Het Krygsvolk eerst bedryfloos. Twee Opftookers Hess en Bauer neemen de vlugt. Befluit der Staaten van Holland over dit voor' yal. Het Hof eischt de Gevangenen te vergeef sch te rug. Mour and ter Doodftraffe verweezen. Vrugtlooze poogingen zyner Egtgenoote. Toebereidzelen ter Straftefeninge. Gevaerts en de Gyzelaar fpreeken voor den Gevangenen. Verzagting van het Vonnis, 't Zelve aan Mourand bekend gemaakti Afkondi*-

XII, deel, A ging

xxtïu

boek.

Sluiten