Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXII

BOEK.

1786.

Mourand ma hec ( Tugthuis te Gouda \ overgekragt. ]

<

3 3 j 3 3 3 3 5

(

r

i

r

f.

g

ii b & S<

22 DE REPUBLIEK DER

Waarfchuwing van den Souverain, o» naastkomenden Zondag, zodanig een o-ebruik zouden maaken als zy het ?efchi?s<oordeelden om de Toehoorders"" van de ïunstryke geneigdheid hunner IIoo?e Uverheid te overtuigen, en tot diepen berbied voor Hoogstdezeive meer en meer 3ver te haaien.

Mourand, by Vonnis in de Kosten les Geregts verweezen, zogt daar van, :er gnnfte van zyne beklagenswaardige trouwe en ongelukkige Kinderen, ontïeeven te worden, door een ingediend >meekfchnft aan Gecommitteerde Raalen> ,waar in hy betuigt „ erkend te , hebben,en te blvven erkennen, d?t hy , door zyne gepleegde Misdaad de Straf, te des Doods fchuldig was, en zich , nooit genoeg kon bedanken van de , edelmoedige Voorfpraak der Heeren , Gevaerts en de Gyzelaar, en , van de grootmoedige Barmhartigheid , van zyn geëerbiedigden Souverain." _ rot over het midden der naastvolo-ende aasmaand bleef hy op de Gevangenoor te, en werd van daar overgebragt na et Tugthuis te Gouda % om 'er met zyer handen arbeid de kost te winnen oewel dit in zyn Vonnis niet fiond' uitedrukt (*\

Veel

(*) De Stukken, tot dit geval behoorende, kan mot i zyn geheel vinden in de N: Neder!. Jaarb. 17SÖ. . 185— rpo. Men weet dat, by de Omwenteling :s Jaars 1787, ingevolge van de Amnestie, den 27 pt. verleend, Mourand ontflaagen wierd.

Sluiten