is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 4.39

gefchiedde den volgenden dag, wanneer het Corps zich weder op de Markt vervoegde. De Vroedfchap vcrfcheen aan 't Front. De Major de Nys las het den Eed voor. „ Dat het Corps der „ Ed. Agtb. Magiftraat, en de goede

Burgery , gehouw en getrouw zou 5, zynen dezelve helpen kragtdaadig te „ befchermen in het handhaaven van der-

zelver Privilegiën enRegten!" De Heer van der Kemp voerde weder het woord, en verklaarde aan alle Leden de kragt van den Eed door hun gedaan. Waar op, ten betoon van goedkeuring en toeftemming, een algemeen Hoezee! werd aangeheeven, ten befluite van dit plegrig bedryf. — Met den aanvang van Wintermaand lag Jonkheer van Ren es se van Wiu9 zyn post als Collonel der Wykfche Schaiery en van het Corps Groene Jaagers, by eenen Brieve, neder. De Nys volgde hem in die Waardigheid en ging diens Inhuldiging, met Krygseere toe, beflooten door een Maaltyd ten huize van den ouden Heer Dellafaille, Lid van het Collegie der Burger-gecommitteerden.

Wanneer de Staatsvergadering na Amersfoort verlegd was, gelyk wy boven in' 't breede vermeld hebben, en op deezen ftap het inrukken van twee Regimenten op Stichtfchen bodem volgde; wanneer het gebeurde te Hattem en Elburg het1 «eheele Land doorklonk, fpelden die van Wyk zich een foortgelyk lot. Op de geE e 4 daane

xxx LV. n o e ü.

Bevel aan Vrouwen j, Sinderen , :nz. om r-P'yk te mtruiines