is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLI. Ti O & k.

, Gerust-

fteilinge ■ en Verzekeringen van Frank- I qfc ,

]

i I

1

C

r i

x

X

( l

t

ï

Verdenking op v den Heer ,

15 ra nt- "

süiv ge- li vallen, h

t

/

di

106 DE REPUBLIEK DER

jefteit in te roepen. De Renboode, met dit Befluit, op Maandag den tienden van Herfstmaand afgevaardigd , hadt last zo veel fpoeds te maaken, daMhy zyne Boodfchap 'snaamiddags van den eerstvolgenden Donderdag aan het Franfche Hof kon overhandigen.

Frankryk was het plegtanker, waar op deeze Party het barnen van dien Staatsftorm iagt te kunnen afryden. Groot en veelvuldig waren de gerustftellingen, van tyd ot tyd, uit dit Ryk ontvangen, en welke nen niet naaliet het Lani te laaten doordinken; met de volkomendde verzekeringen , dat de Koning van Frankryk het geirag van Holland, volkomen goedgekeurd iadt; dat Holland zyns oordeels, niet aners kon handelen , wilde het de Souveainiteit van dat Gewest handhaaven; dat hy iottand van zynen Bydand, op 't volkomensr, erzekerde, dat hy daar toe al zynMagc zou erleenen, dat zyne Krygsmagt, in Rysfel, rivet en elders liggende last ten aanmarsch. adt; als mede dat hy zyn Staatsdienaar ;n Berlynjchsn Hove zou te rug geroepen ebben (*_).

Niet te vrede ondertusfchen waren de uurigfte Patriotten geweest over den dus ing draalenden Bydand van Frankryk, en :hreeven eenigen dit toe aan de werkzaameden des Afgezants Brantsen ten dien love, dien zy befchreeven als het Oranje Tuis toegedaan, en een voldrekt Aanklee-

ver

(*)Men zie te rngge op 't geen wy reeds aantekenn in het XIV, D. van 0112e Fsdsrl, Hift, bl. 202. enz, ■