Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 DE REPUBLIEK DER

BOEK.

Eisch der Heusdenaaren om Zitting ter Staats* vergadering -te hebben, zeer verfchillend ter Staatsvergadering opgenomen. De Heusdenaars kouden volop eene gédaane Aatifchryving der Staaten. Verlegenheid ter Staatsvergadering van Holland met den Eisch der Heusden aaren. Ver k laar ing der Heus denaar en by Staaten van Holland wegens het verrigtte. Hoe zeer Gomichem tegen de Zitting van Heusden yvert. Een Verzoekfchrift te dier Stede, ten voordede der Heusde?iaaren, van de hand geweezen. Verzoekfchrift uit Amjlerdam by de Staaten, ten voordede der- Heusdenaaren. Klaagbrief van het Wapenhandelend Genootfcfap te Heusden aan de Vergadering te Delft gezonden. Staatsbefuit omtrent Heusden om alles in den voorigen Jlaat te fiellen. De Heusdenaars fchryven aart de Staaten eeniger Gewesten. Schryven der Staaten van Utrecht (tan die van Holland over de zaak der Heusdenaaren Befluit eener Bezending na Heusden. Verfchillende Raadgeevingen aan ds Heusdenaaren. De Hemdenaars houden vol in het weigeren. De Commisfie verfchynt V, en volvoert den last. De oude Regeering herfield. Openlyke Verklaaring van van der. Kemp , dat hy zich de zaak der Heusdenaaren aantrok. Deswegen door de Heusdenaars bedankt. Schryven der Staaten van Utrecht te Amersfoort vergaderd, over deeze zaak, aan Staaten van Holland. Ver/lag omtrent ds zaak der Heusdenaaren. De zaak niet afgedaan . en verzoek der Heusdenaaren, dat dezelve Domefliek mogt verklaard worden. Men Uyft pal ftaan. De Heusdenaars bewaaken

Sluiten