Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLVII. boe k.

a DE REPUBLIEK DER

der Capellen tot Bevelhebber van Gornichem aangefleld. Hy vindt Gornichem niet in ftaat van Verdeedigbaarheid. Voorzieningen door kern aangewend. Zyn bedryf toen men kern van de komst der Pruisfen verwittigde. Onderhoud met den Pruisfifchen Bevelhebber. Op welk een voet hy daadigt. Burger hulpbenden wyken ter Stad uit. De Hertog van Brunswyk neemt bezit van d? Stad Van der Capellen' yerdeedigt zyn gehouden gedrag. Gevangen na Nymegen gebragt. Na Wezel gevoerd. Zyne Gevangenis, S'aaking, en Dood. Verklaaring van. Capellen tot de Marsch wegens dit gebeurde. Valfche Ophef door de Pruisfen gemaakt, wegens de de Verdeedigbaaren ftaat van Gornichem. Verwoestingen en Plunderingen daar aangerigt. Mishandelingen daar omftreeh door de Pruisfen. Schikkingen door den Hertog te Gornichem gemaakt. Naamloos Gefhrift tegen eenige Amfterdamfche Regentin, Het baarde geene uitwerking op de Regeeringsverkiezing. Wat 'er wyders te doen viel Ongerustheid daar ter Stede, wegens verf heide Omwerpen, en bejluit van eenige Krygsraadsleden. Voorfeilen op het Stadhuis aan Burgemeester Hooft gedaan door de menigte. Gunftig door hem beantwoord. Optocht van Krygsraads- en Societeitsleden na het Stadhuis. Ovzrleevering van een Adres. Hoe door Hooft, De del en Beels beantwoord. Sterke taal van Burgemeester Hooft. Welk eene uitwerking die baarde. Het Stuk des Krygsraads ter Vroedfchaps Vergaderinge overgeleeverd. Ongeduldigheid om antwoord. Hoe het op

- Bur-

Sluiten