is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 171

?, was, geroepen, gehoord en ingenomen „ werd."

De Heer van der Hoop hadt, ingevolge van dit Befluit, den Voorzittenden Burgemeester Backer de bepaaling vap tyd en plaats, by eenen Brieve, laaten vraagen om eene Commisfie, van wegen den Zeeraad, by Burgemeeeteren af te leggen. Ten één uuren, volgens mondeling verzoek, op het Stadhuis gekomen, vondt h^ in Burgemeesters Kamer de Heeren Bac ker en Geelvinck, nevens de Penfiona risfen van Bercrel en Visscher. Aar deezen ontvouwde hy bovengemelden last Met by voeging, dat door zulk eene Han delwyze als de Zeeraad voorfloeg „ zor „ beantwoord worden aan de waare Prin j, cipes van Adminiftratie in de Republiek. „ om in te neemen de Confideratien er

Reflectien van de Rykdom van de Stad, s, 't welk zeker was de Commercie, en dit „ Ingezetenen, welke dezelve dreeven.' Burgemeesters namen op zich die Voordrag aan den Raad mede te deelen, en in over weeging te brengen.

In een afzonderlyk verzogt mondgefprel met den Heer Geelvinck hadt van dei* Hoop dien geopenbaard, „ dat de gedaan» „ Voordragt het gevolg was van een( „ ferieufe en eenpaarige Deliberatie in dei „ Raad, en eenigzins veroorzaakt doo: „ het te kennen geeven van Kooplieden „ die wel zouden verlangen hunne belan „ gen in te brengen; maar zulks niet durf „ den doen uit vreeze voor perfooneel<

m In

XLVlll.

boek.

1787. Volvoering.

1

[ '

1

1