Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLIX.

BOEK.

I787.

Een OranjeSociëteitbinnen Utrecht opgerigt

350 DB REPUBLIEK DËR

vier Jaaren binnen Utrecht opgerigt, onder/ de Zinfpreuk Pro Patria et. Libertate, waar van wy te meermaalen fpraaken , vierde ten deezen Jaare, op den vyf den van Sprokkelmaand, den Verjaardag zyner Oprigtinge, met op de Neude in de wapenen te verfchynen, en de voornaamfte Straaten der Stad door te trekken; de Burgemeesters om hun te zien voorbytrekken op het Stadhuis vergaderd, te begroeten, en deezen optocht met een pragtig Avondmaal te beduiten. Een vertoon, 't welk den Vryheidsgeest opwekte en kragtig aanvuurde [*)

Het ontbrak te deezer Stede, zo min als elders in den Lande, aan Perfoonen, die deeze en dergelyke verrigtingen met leede oogen aanzagen: noch ook aan de zodani■ gen, die de ftaag vorderende bedryven der Patriotten zogten tegen te werken. Hier van zag men weinig dagen naa den gemelden Optocht een blyk, 't welk tot eene vry hoogloopende rustftoorenis aanleiding gaf. Hoe de Stadhoudersgezinden, in veele Steden van Holland, Oranje-focieteiten vormden, hebben wy breedfpraakig vermeld. Van dit middel tot fterking van Party zogt men zich ook binnen Utrecht te bedienen. Een aantal Utrechtfche Burgers hadt ter Zamenkomfte een Huis op de Oude Gragt, bekend onder den naam van Paus Adriaans Huis, gehuurd Schoon dit gezelfchap den naam van Oranje-focieteit niet aangenomen

hadt,

(*) Post van den Neder-Rbyn XI. D. bl. óao.

Sluiten