is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladwyzer:

Hattem (Oproerigheden te) 121. Gedrag omtrent de Uitgeweekenen , 192.

Heeckeren tot Zuideras gaat te Zutphen voor in het draagen van Oranje, 168.

Hoey (Van) Vaandrig, fchuldig aan Oproer, Vonnis over hem, 155. Door de Prins verzagt, Aid.

Holland (Staaten van) ftaan aan die van Overysfel Gefchut, by wyze van leening, toe, 14.

Hoop (Van der) tot rekenfchap door Staaten van ^Overysfel opgeroepen, 12.

Hoop (Van der) de Vaandriig, het voorgevallene met hem wegens gepleegd Oproer, 155. Het Vonnis over hem uitgefprooken, door den Prins verzagt, 156.

Huisman, Oudburgemeester te Middelburg bleef voor plundering beveiligd, 35ö.

J.

urisdictie (Militaire) in Gel-

aeriana op nieuw oeraamu ,

138. Op welk eene wyze ter Algemeene Staatsvergadering overgeleeverd,

139. Aanmerking over den tyd wanneer die Invoering gefchiedde, 140.

„ K.

liampen moet zich na de Meerderheid voegen , 53. Hoe het zich aldaar toedroeg, 119. Oproeping

om te wapen te komen, 120. Handelwyze des Raads en der Gemeenslieden by de aankomst der Pruisfen, 121.

Kemp (Van der) Doctor te Middelburg, mishandeld, 341. Zyn huis met Plundering gedreigd, 364.

Kuiper (J.) Leeraar der Doopsgezinden te Deventer, Patriottisch, ég.

T L'

■L/ambrechtsen, Penfionaris

van Vlisfingen beweert dat het Oproer te dier Stede wel hadt kunnen geftuit worden, 384. Plunderingen ten zynen Huize, 385LiMrHERS, een Herbergier te Arnhem, verdeedigt zich tegen oproerige Soldaaten een en andermaal, 157 en 160.

Loo (Het) door Staaten van Gelderland befchut, 141.

T\/r M'

1VJ.arck (Van der) de Pro-

fesfor een fteun der Patriottifche Partye in De. venter, 72.

Marle, Overlast dien Zwolfchen Burgemeester door de Pruisfen aangedaan ,110.

Middelburg, hoe die Stad de Dankadresfen wilde beantwoord hebben, 225. Hoe fterk te dier Stede getekend, 229. De Afgevaardigden van Zierikzee ongerust, wegens de veiligheid in Middelburg , 257. Hoe door de Stad beantwoord,

E e 4 259.