Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

av INHOUD der CAPITTELEN.

X. CAPITTEL. 't Recht van Accrescentie.

XI. CAPITTEL. Dispofitien by Uiterfien Wille,

betrekkelijk het Stemrecht, en Jlemdraagende Goederen.

XII. CAPITTEL. Handelingen onder de Leeven-

den, betrekkelijk het Stemrecht, en ftemdraagende Goederen.

XIII. CAPITTEL. Stemcedullen.

XIV. CAPITTEL. Gevallen, waar in de Stem¬

ming plaats heeft.

XV. CAPITTEL. Qjialificatie, in de gejlemde

Perfoonen vereischt.

XVI. CAPITTEL. Wyze van Stemmen.

XVII. CAPITTEL. Rechtbanken; mitsgadersperfoneele bevoegdheid, en plicht des Rechters»

XVIII. CAPITTEL. Manier van Proccdeeren.

VER-

Sluiten