Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. CAPITTEL. &3

aangeteekend, of t beflootene Plaatzen of losfe Hornlegers, Huizen of Ploeggangen zijn, of de Hornlegers met of zonder Huis zijn \ of dezelve met of zonder Land zijn; of er Landen zijn byge-

voegd, hoe veel, waar die liggen enz. fpe-

ciaal ook de grootte der Plaatzen met de Landen, daar onder begreepen of gehoorende, naar naam en faam. Regiem. Reformatoir Art. 3. en Explic. Mijf. Lett. O.

De Cohieren van 1640 en 1698 zijn op hoog gezach, met overroeping der Ingezetenen, gemaakt, en door approbatie der Heeren Staaten

bekrachtigd ■ en zoo gefchiedt ook nog de

tienjaarige vernieuwing; wordende als dan de Cohieren, ten oyerftaan van de Ingezetenen, daar toe (na dat de tijd, door uitroeping in ieder Dorp, en drie gerechtelijke Proclamatien, voor af is bekend gemaakt,) by huiskondiging, en klok* klipping, in de Kerken der refpective Dorpen famen geroepen, door de Gerechten op nieuw opgemaakt. Stemregl. Art. ia.

Die op nieuws opgemaakte Cohieren moeten, volgens de Wet, door de Gerechten worden overgeleverd aan 't Collegie der Heeren Gedeputeerden, met bewaaring van een dubbeld in de Secretaryen van de Grietenyen, zie 't Stemreglement Art. iü ; doch hier in is merkelijk verandering gekomen door 't gebruik, volgens het welk de vernieuwing by de Gerechten gefchiedt, op uitfchryving van de Heeren Staaten, waar B 4 na

Sluiten