Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» DÉ REPUBLIEK DER

LIX. Boek.

Strafoefening deswegen. Èen Italiaan, wêgens het niet willen draagen van Oranje dé Stad ontzegd en geflraft. Derwaards ge* weeken Patriotten de Inwooning verbooden. De Waterfchout Nobbe gelast de Stad te ruimen. Indaagingen en geregtlyke vervolging gen. Lyst der ftraffchuldigst gerekenden. L. Hovy ingedaagd. Reynier. Leendert Bouwens gebannen. Aanmerking van Bouwens deswegen. Banvonnis over eenige andere Heeren. De Regeering wil den Kerkenraad gezuiverd hebben. Vermaan aan de Patriotti/che Predikanten. De Ondertekenaars der Acte van Qualificatie uit den Kerkenraad gezet. Een weg, om in hun post te blyven, aangeweezen. Verklaaring ten dien einde ge ■ vorderd. Der Jooden aflegging van den Eed op de Conftitutie. Beteugelingen van de Drukpers. Optochten der Byhjes. Begraafnis van Rannink. Staatlyke ommegang der Byhjes door de Stad. Voorzorg tegen belediging op de Landswerf. Hoe de Jaardag des Stadhouders gevierd. Het ongeluk veele Kattenburgers op een Zeildag der Jagthaven overgekomen. De Kroonprins vin Pruisfen met veel vreugds ontvangen. De, Jaardag der Prinfesfe vereerd. De Prins met zyn Gezin te Amjierdam. Hoe daar onthaald. Schaarsheid in in de Stadskasfe. De Burger-focieteits Huizen gejhoten. Beklag deswegen. Ingekogt door Directeuren van Doctrine & Annan*. Schepenen weigeren de Overboeking en vervoegen ziek by Staaten van Holland. Antwoord der Staaten. Op welk eene wyze de zaak gevonden. Wet des Genootfchaps hier mede

over-

Sluiten