is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 DE REPUBLIEK DER

L!X. BOEK.

,1788.

-DO Vi

Regeerinssverandering-

de Herberg des verblyfs dier Heeren. Iö het voorhuis zette zich een Karei met een Lier, en fpeelde Oranjebehaagende Deuntjes, op 't geleide van welk fpeeltuig het Gemeen begon te dansfen, tot dit bedryf opgewekt door een Staatenbode dier Commifie, laag genoeg om met een omgekeerde paruik hun voor te gaan. De geesten in dier voege tot onzinnige uitgelaatenheid opgewekt, floepen tot andere balddaadigheden over. Het I luis van een Patriot, van elders daar ter Stede gekomen, om een rustige wyk ro vinden, liep groot gevaar van de eerfteling des moedwils te worden. Gelukkig werd dit beginzel des onheils gefluit, en was Alkmaar, nevens Haarlem, misfehien de éénige Stad van geheel de Republiek, waar de rust voorbeeldlyk bewaard bleef, zo lang de oude Regeering op 't kusfen zat. Doch kpn die Stad op dit geluk niet lang bqogen ,naa deezer verandering, en het daar op volgend toelaaten dat de Stad met de inlegering van Krygsvolk bezwaard wierd, | Veel viel 'er te Alkmaar te veranderen. Böhalyen de Heeren de Kempenaar en van Foreest, in de Satisfactie der Prinfesfe begreepen, hadden de Raaden G. M. du Tour, C. de Dieu en Mr. P. Palud&nus,, vóór de komst der Regeeringsverftelleren, ontflag verzogt en bekomen. Der uitvallende menigte was zo groot, dat men Perfoonen van buiten moest inroepen om de Vroedfchapsplaatzen aan te vullen, en, met dit behulp, bleeven 'er

nog