Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 233

den maaltyd, na 't Loo vertrokken waren, gehoor aan de Landftenden, en hieldt zich vervolgens op in het gezelfchap by Mevrouw van Spaan.

„ Verbeeld u," dus befchryft Cogan het tooneel in de Diergaarde, „ een groot getal

van de fatfoenlykfte lieden van beiden de

Sexen, uit de Stad Kleef en de omlig„ gende Steden, die aldaar toegelaaten en „ ter wederzyden op de fchuinte van den „ berg vergaderd waren, van den kruin

tot den voet, terwyl het gemeene Volk

óp eenen afftand geplaatst was, en, „ als het ware, eenen achtergrond vorm-

de, in zulk eene fchikking dat duizen„ den elkander niet in den weg waren. — „ De Prins en zyne Edellieden, langs „ het pad treedende, dat na het Amphi„ theater loopt, bleeven ftaan aan de ,, middeldeur van den achthoekigen Koe„ pel, om de uitgeftrekte ftreek lands en ,, de romaneske tooneelen, die zich voor „ hun oog vertoonden, te befchouwen. „ Alle de watervallen en waterfprongen „ fpooten hunne zuiverfte ftraalen. De „ Muzyk lpeelde de beste Marfchen, en „ het Volk deedt de bergen wedergal,, men van Vne le Rot! Vive le Prince de ,, Prusfe! — Hy is een lang welgemaakt „ Jongeling. Hy ftondt in eene cierlyke „ ongedwongen houding eenige minuuten „ leunende tegen de posten van den Koe„ pel. Zyn gevolg ftondt te wederzyde „ met eene foort van ongedwonge kunst

gefchaard. De menigten hingen aan de P 5 » om-

lx. boek.

I787. I788.

Sluiten