Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 25

Het Vonnis over deezen, den negenden van Wynmaand deezes Jaars uitgefprooken, hieldt in, „ dat hy verval„ len verklaard werd van zyn Ampt, als „ Secretaris van de Kamer der Defolate „ Boedels te Amfierdam', voorts mein„ eedig, infaam, en inhabil, om ooit „ eenige publieke Post of Ampt in de 9, Provincie van Holland en Westfriesland „ te bedienen; terftond aan ftukken te „ fcheuren, de Recepisfen by de Senten„ tie vermeld, naa dat by den Heer Se„ cretaris het origineel derzelve, waar op „ het Exhibitum was gefteld, vooraf ge„ fcheurd zou zyn; vervolgens den tyd ,, van vyf- en- twintig jaaren te blyven

geconfineerd op zyn eigen kosten, in „ eene verzekerde plaats binnen deeze „ Provincie, en daar naa ten eeuwigen „ dage uit de Provincie van Holland en 9, Westfriesland gebannen, zonder daar we„ der in te mogen komen, op pjene van „ zwaarder ftraffen; zullende hy daaren„ boven de Regtskosten betaalen (*).

Met deezen des Villattes , werd zekere Lukas Butot , die wel eer te Utrechi en naderhand omftreeks Bodegraave gewoond hadt, gezegd zich ingelaaten, en foori-gelyke daaden bedreeven te hebben, Eenigen tyd zat hy op de Voorpoorte var den Hove in gevangenis, en leedt het to

ii

Vryheid afmaalt, Bouwers aan zyne CmiPenten bl? 207,

N. Nederl, Jaarb, 1789. bl. 1131. enz*

B §

LXV.

boek,

I789.

Vonnis overhei» uitgefproo»ken.

Vonnii over L. Butot,

t

1

Sluiten