Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a DE REPUBLIEK DER

LXXI. boek.

aan te vallen. De Franfche Afgezant de Villars Mentz ontzegd. De Keurvorst van Mentz neigt tot de zyde van Oostenryk. De Paus 'er in betrokken, als mede de Keizerin van Rusland. Andere Mogenheden mede tegen Frankryk. Welke 'Mogenheden zich onzydig hielden. Groot - Briltanjes gedrag in den aanvange. Voorfiel des Franfchen Afgezants aan den Koning van Engeland. Antwoord des Konings. Reden van het lang verwyl deezes Antwoords. Zending van Jenkinson na Coblentz. Aanzoek van Pruisfen by onzen Staat om in de maatregelen van het Weener Hof te treeden. Dit vondt geen oogenbliklyken ingang. Een nieuw Fransch Afgezant hier, té Lande erkend. Bezwaar door hem ingebragt over het aanhouden van Geweer en. Toedragt deezer zaake. Wat ons van den Franfchen Kryg te melden fiaat. Magt tegen Frankryk op de been. Verklaaring des Hertogs van Brunswyk, by den aanvang des Krygs. Nadere verklaaring tegen het wegweren des Konings. Manifest tegen de Franfche Omwenteling. Verklaaring •tan 's Konings Broeder en der Prinfen van den Bloede. Op welke gronden van vertrouwen die Verklaaring jleunde. Verdenkingen we-

fens den Koning, en anderen in Frankryk. )eeze klimmen langs hoe hooger- Voor/lag Dm den Koning vervallen te verklaaren, en in verzekering te neemen. Een Dictatorfchap van drie Perfoonen voorgeflaagen. V Zelve verworpen, als mede de Voor/lag, om den K»fiing, geduurcnde den Oorlog, het geheele Bemind in handen te geeyen. Het misnoegen

groeit

Sluiten