Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijnmaand. 23

lo. REIZE NAAR- D B

het Zuid - Westen. Den 22 zagen wij het Eiland Sat ert den volgenden dag het Eiland Bonavista. Den 24 kregen wij vroeg in den morgen het Eiland Majo en tegen zeven uuren het. Eiland St. Jago in het gezicht.

Het Eiland Majo is zeer hoog land en fchijnt gefchikt voor alle de voortbrengzelen,, welke tot deze luchtftreek behoren; doch de inwoonders geven zich niet veel moeite om het te bebouwen : voor heen kochten de Britfche fchepen hier veel zout en. voerden dat naar Amerika', doch, zedert men op de Bahama Eilanden zoo veel zouts vindt, is deze handel grootelijks vervallen.

Met eene Hevige koelte hielden wij het op St. Jago aan en kwamen met den middag in de baai van Port Praijo ten anker, waar kort na ons twee Engelfche fchepen, van de Walvischvangst in de Zuidzee aankwamen: het eene had veertien maanden reis en honderd ton traan aan boord.

Ons te voorzien van Water en zulke verfche mondbehoeften , als het Eiland opleverde, was ons groote doel; en de beide Kapteins gingen naar land om te zien, hoe zij het zelve op de beste wijze zouden kunnen bereiken.. _ .

Zij maakten hunne opwachting bij den Bevelhebber van het Fort en betaalden vier dollers havengeld voor elk fchip. Zij bezichtigden vervolgens de beide waterplaatzen, waar van de eene niet boven de vijftig roeden van ftrand is, met eene goede weg om de vaten te rollen.

Vermits het den volgenden dag markt zijn zoude, werd er met den dageraad eene partij aan land gezonden om waterte halen, en deze terftond door de Kapteins gevolgd, die op nieuw hunne opwachting bij den Bevelhebber maakten; doch nu zeer trots ontvangen wierden, zoo zelfs dat hij hun het koopen van alle ververfchingen fcheen te willen beletten, ja hun een dronk water weigerde, fchoon het een zeer heete dag was: maar toen zij hun

voor-

Sluiten