is toegevoegd aan je favorieten.

Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"WERKTUIG EN DE ZENUWEN. Ifg

(retina") en de zachte zenuw van het 7de paar ia den band (zona) van het fpiraalblaadjen van hec flakkenhuis (cochlea) in 't gehoor te vinden, zo fmelten de uiterfte einden der draaden tot in de ingewanden, fpieren, huid enz. doorgedrongen» en met de eigenaartige zelfftandigheid dier deelen vermengd, zodaanig, als het ware tot eene paps dat zy ten laatften het naafpoorend oog ontwy» ken.