Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN AFNEMEN VAN DEN MENSCH. 48^

§. 635.

Omtrent het midden der zwangerheid kan de vrucht in zulk eenen zin, als wy boven verklaard hebben (§. 585.) met recht gezegd worden te Ieven (yerevitalis); dan beginnen ook de affcheidingen van eenige vochten, als van 't vet (adeps) (§. 38.) en de gal (bilis),

§. 636.

■ Wyders begint in een ryper vrucht een zacht hoofdhaair allengs uit te fchieten, en de nagels nemen eenen aanvang, ook begint het oogappelvlies te verdwynen (§. 259.), en in 't mannetjen daalen de zaadballen neder. (§• 5°5" enz0> §• 637.

Maar nadat omtrent het einde van de tiende maanmaand het kind geboren is (§. 603.) vallen aan het zelve, behalven de bovengemelde enbreeder behandelde veranderingen van 'tgrootfte aanbeland, ook nog ten opzichte van den uitwendigen toeftand van 't lichaam, verfcheiden anderen ten deel, zo verdwijnt by voorb. allengs het vlashaair a waarmede het aangezicht van 't jonggeboren kind bezet is; de rimpels gaan weg, de aars verbergt sdch dan ook tusfchen de billen, welke nu allengs, kens gevormd worden, en wat dies meer is.

Hh 4

Sluiten