Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.8E? OVER HET TOENEMEN, STILSTAAN

§• «SS.

Het kind leert ook al langzaamerhand het gebruik der zielsvermogens *% naamelijk dat van begrypen, opletten, zich de zaaken tc herinneren, te begeeren enz., waar van daan ook in de eerfte maanden na deszelfs geboorte het droomen ontjftaat, enz.

Ook worden de werktuigen van de uitwendige, pinnen meer en meer gevormd, en voltooid, als t>y voorb. het buitenfte gedeelte van 'r, oor, en de binnen neusgaten, insgelijks de dekfeis der cogen, te weeten, de boven opgsboog en de wenkbraauwen enz.

§. 640,

Wyders groeijen dc beenderen van 't bekkeneel vaster aan een,, de j'ontenellen (fonticuli) groeijen allengs toe, en me: de agtfte maand begint de y,itbotling der tanden (dentüio).

§• 641-

En dan is hef kind ook gefchikt voor het fpee-

*) Vergelijk de beroemde tiedemann. Ueber die Entwictelung der Seelen - FsJiigkciten bey Kmknu in Hesflfch..Eeyfr. Yo.1. 11. P, 11. m.

Sluiten