Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

490 OVER HET TOENEMEN, STILSTAAN

leeftijd, de overige vermogens derziele, en dieleeftijd is het allergefchiktfte om de kenmerken der dingen te ontvangen, en te onthouden ; terwijl naderhand van 't vijftiende jaarbynaaf, voornaamelijk de vonkjens der verbeelding gewoonlijk bemerkt worden.

§. 645.

En die levendige verbeeldingskracht valt het. allergefchiktst in de jaaren der huwbaarheid voor, in welke de mensch door verfcheiden en aanmerkelyke lichaams veranderingen , allengs voorbereid wordt tot de aanftaande verrichting zyner fexe *)•

§• ' 647-

Want na dat een jongmeisjen deborflen beginnen uittezctten, de jongeling den vlaschbaard krijgt, en diergeiyke andere verfchijnfelen der aannaderende huwbaarheid in beide de fexen plaats hebben; begint het meisjen den maandelijkfchen tol te betaalen (§, 545.): doch by den jongeling waare zaadfiof zich aftefcheiden (§.518.), waarmede een grooter aanwas \andenbaard-\), en eene ainmerkelyke verandering vanjiera, die zwaarder wordt, gepaard gaat.

*) th. miller De pubertatej EJinb. 1781. 8vo. t) Het verdicht gerucht, dat hedendaags nog overal vernieuwd'wordt, aangaande de baardclooze volkeren van A-

Sluiten