Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARSCHOUWINGEN, enz. 23

wel verre van bij het voorz. Bureau ter inwisfeh'ng te kunnen worden aangenomen , integendeel zijn en blijven voor eigen rifi. co en pericul van die geenen, welken zouiien mogen hebben goedgevonden dezelven in betaaling aanteneemen.

En, dewijl de Repraafentanten voornoemd tevens ontdekt hebben , dat eene menigte der voorheen reeds afgegeevene PermisfieBilletten , of zogenoemde Bons, wel verre dat onze Broederen, de FranfcheMilitairen, daar door, overeenkomfh'g het bedoelde oogmerk, voorzien zouden zijn geworden, van het geen in den volftrekften zin tot noodwendigheden behoort , integendeel van tijd tot tijd op eene alzins fchandelijke en zeer ftrafbaare wijze verkogt en vernegotieerd worden ; mitsgaders dat baatzugtjgen zich wijders niet ontzien, om van Franfche MiJitairen, niet alleen Klederen, offlorfagie tot dezelve, te koopen,maar allerhande levens* middelen en drank , en fpecialijk het zogenoemde Ammunitie - Brood : waar door aan de Franfche Militairen zelve den grootften ondienst gedaan word, en tevens een wijde deur opengezet, om van de voorzeide Permisüe Billetten, of zogenoemde Bons , ee® B 4 ai-

Sluiten