is toegevoegd aan uw favorieten.

Plakkaaten, van de Repræsentanten van het volk van Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï74 PUBLIC ATIËN, PROCL AMATILN,

Lieutenant-Collonels, Capiteinen en Lieutenants van drie, en op de tweede, die van de twee overige halve Brigades, zullen befchreeven worden , insgelijks in de AmftelKerk, en zulks op den eerften dag, refpectivelijk ten agt en elf uuren, des voordemiddags, en ten vier uuren des nademiddags precies, en op den tweeden dag,refpeótivelijk ten elf uuren des voor-, en ten vier uuren des nademiddags precies, voorts in zodanige volg-orde, als naar de beflisfing van het Lot, bij de notificatie zal worden bepaald ; zullende de dagen waarop hier toe , na afloop der verkiezing van LieutenantCollonels , gevaceerd zal worden, door het Committé van Organifatie, nader aan de gewapende Burgermagt bekend gemaakt worden.

H. TEN BROEK, Vt.

Ter Ordonnantie van de voornoemde Reprcefentanten,

G. BRENDER 4 BBANDIS.

45. WAAR-