is toegevoegd aan uw favorieten.

Plakkaaten, van de Repræsentanten van het volk van Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE ZAAKEN. 447

dragen hebben, hoedanig men zich *bver dezelve zal kunnen beklaagenj en de Commisfie daar toe benoemd. II. 192. Kistjens in de bijzondere Wijken daar toe geplaatst. 195 — 200.

d'amour (jacobus) wordt Reprsfentant van het Volk van Amfterdam. i. 203. Wordt Lid van de Commisfie tot de uitgeweeken en te rug gekeerde Bataven. It 164.

f karel) wordt provifioneele Reprsefentant van het Volk van Amfterdam. I. Voorr. II. Wordt Lid van het Committé van Algemeen Welzijn. I. 14.

Amfiel: Waarfchouwing tegen het werpen van Vuilnis op den weg van de

Oostzijde van die Rivier : en het drijven vnn Vee, op het voetpad aldaar, j. 166, 167. ahgelij (elie) wordt Lid van het Committé <van Koophandel en Zeevaart I.

IS'. wordt KepraMentant van het Volk van Amfterdam. I. 203. treed bij looting af. II. 368.

ANRAK (jANCHRISTIAAN Van)

wordt daadelijke FoorftelIer. II. 366.

Appel over Vonnisfen, wanneer bij de verfcheidene Krijgsraaden wordt verleend. II. 283.

——— (fol) hoe veel voor hetzeivegeconfigneerdzal worden. II. 285.

aiwtzenius (meter nigo-

laas) wordt Lid van het Committé van Juftitie. II. IS!,

Arrefteeren (het) van Leden van het geweezen Gouvernement, bij Proclamatie verboden. I. 55.

Authorij'atie en requireering op en van alle Commisfarisfen en Ambtenaarcn, wier posten zouden expireeren , om provifioneel in hunne werkzaamheden te volharden. I. 18.

B.

backer (Willem) wordt Repraifentantvan hetVolk van Amfterdam. I. 207.

bakker ( hendrik) wordt Lid der Commisfie tot het formeert n van een Lijst der Ambtenaarcn, welke men befchuldigd.il.}93. wordt daadelijke Voorfteller. II. 248.

banraad (jOHANNES jacobus

jongbloed) wordt beö'ordeelaar over de Plans, wegens eene geregelde Volkftem. II. is3.

BARMENTLO (ANTHONTj)

word t daadelijke Voorfteller. II. ?66.

BARNEVFLD (wTLLEM van)

wordt daadelijke Voorfteller. II. 248.

bastekt (hüIBEHt) wordt

Lid van het Committé van Oproeping. I. T65. wordt Reprafentant van het Volk van Amfterdam I.

203.