Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

deze wondergaven en tusfchen den fneU len voortgang van de leer des kruifes een naauw verband, en het is dit verband, 't welk Theophilus flegts heeft willen aantoonen. Men behoort dit wel op het oog te houden, of men zou zijne behandeling van dit ftuk zeer verkeerd beoordeeïen.

En nu wat dient er nog meer gezegd te worden? Niets, dan dat het de hartelijke wensch van Theophilus is, dat ook deze bladen, met welken hij zijne overdenkingen over de Christelijke feesten befluit, nuttig mogen zijn aan de harten van veelen, die dezelve in handen krijgen!

24 Maart Jacob van Loo

i797« Predikant te Ootmarfum.

HET

Sluiten