is toegevoegd aan uw favorieten.

Theophilus op het pinksterfeest.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

theophilus op het

verbetering van het menschdom werkte, was de grondflag van alle die groote veranderingen, die verbazende omwentelingen in den zedelijken ftaat der waereld, in welken de opmerkende eerbiediger van 's Heeren daden zijne hand ontdekt.

Ik zou mijn gezond verftand geweld moeten aandoen, zo ik de gronding en uitbreiding van het Christendom wilde verklaren, zonder de onmiddelbare werking des Almag-

tigen. Stelt u voor, ongelovigen ! ftelt

u een gezelfchap van eerlijke, ongeleerde, en onbefchaafde Joodfche mannen voor, die eene leer voordragen, welke in Godewaardigheid, in rederoatigheid, in gefchiktheid naar onze natuur, bedorven toeftand en behoeften alles overtreft, wat het menfchelijk verftand van alle eeuwen heeft uitgevonden; die onbefchroomd verklaren, dat zij dezelve ontvangen hebben van een zekeren perfoon, Jezus genaamd, met bevel, om die door de geheele waereld te verbreiden; die dezen perfoon als een Godmensch voordellen, wiens zonderlinge geboorte, groote daden, onbefmette heiligheid van zin en wandel, harde lotgevallen,fmadelijke dood, en heerlijk herleven langen tijd vooraf aan hunne voorvaderen zijn afgefchetst en voorzegd geworden; die verze-