Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9 >

maar bic boo? bcfeïbe op gun Supplianten <»egupf fiebben laten 6?en* gen/ baar bïo? fp Weliantc?bebinbcn bat gun bno?f5, «toe ra mt* belaa bcrtooo I nerf abt/ bermitf be boo?naamfte en p?incipaaljte <fci U ïeSebSS?' boo? betoelb get €>é boo?namentip beftaan en be begoef. tKSfioS tu gefi?efie enbe nalatig blpben be

boo2ft SS " hengen, SMergalben beeren fp

Snnnliameui hen tot uto€b. <$?oot »b./ feer onbcrbamglgfiberfoe12' bat fp InppbautTn boo? uto eb. &?oot »b. geautgorifeert monêo^toerb n/be gemelbc gaorfangen ban be «toefgoeberl aan Junne S S S gaan npgfleu / eben el*' foo ïangc jaren boo? be toojft. fceure br.68o?Igeobferbcert eube geufeert getoo?ben: bit boenbe /

^u?gfrmeX°en paan toe bat be ^aarfangen aan be Supfen ban be <£ü*beb20tbcr| tocrUn gegaalt.

Adum den 7. Januari 1683 PrtfeKtibus alle de Burgermeefteren, demne de Heer van Maarffeveen, en geteekend N.

ötf. D- S C H A E P.

Extraft uyt het Regifter van de Willekeuren der Stad Amfterdamme, Letter Q Fol. 50.

56.

Sfilfon bn liet n. SBrticnl ban bc ^^bonnantie aan ïiet 3üïcermaber| *m \f'bernunt/ bat be fcleerbopet^ geen oube of nieutoc ftleeberen tno* XeÖ^ op cen boete ban

b^^Sz f^aaf/m bat ^eben cn ^berttipben ban \ boo?f|. eKaS» bc ontoiiïigebpbanulffeboa?Cointn^

Me?& toe toerben 8«™f&^

ban baar tub) beel fjooger ïcopen al| bc boet?: SOO IS r, bat unjue XrK goebgebonben gebbeu/

bcselbe boete te bergogen tot fc| gulbeng.

Aldus gearrefteert den è? January 16*4. Pr*fentïbus de Heeren Bureermeefteren, im^o Mr. ««« eu alle de Heeren

Schfpenen. En gepubliceert den 10 Februari daaraan volgende. Prefent, deiSS??Mr.>i7^«.««^«. Pi«fiderende Schepen, alsSte-

W 3

Sluiten