Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s

2. A. b.aanmerking§. 7. Daarop volgt;

wv% begeerde' ofwelkde Jnhoud of „ V,°°™erp.Zyner begeerte was: dat ik

alle üe dagen myns levens te on

derzoekenin Zynen Tempel. §. g. Hier a. Voorafgezonden ene algemeene 0Dnjerlcing, omtrent het Voorwerp van Davids begeerte,, of den Jnhoud daarvan.. §, p. Dan *. Het Voorwerp of de Jnhoud der begeerte zelv hefchouwt; in omflandi^.

fceid van den tyd hoe lang en tot wat einde. Hier word «. Het Voorwerp of de Jnhoud der begeerte zelv verklaart; Zvnde: het wonen fa des He eren huis. §. io. Dan a. De Omftandigheïd, *lo* vaa *. Van den tyd, hoelange: alle de

dagen myns levens. S. iT fi. van het einde en oogwit waartoeJ om de l,ef]ykheid des Heere* te aanfehouwen, en te onderzoeken iq Zynen Tempel.'s I2 Hier-ontmoet men, * *

a. Wat niet het oogwit, §. n,

b. Wat, het al was. T 3 a. Dit Zelv ingezien, is

^3V°°,rWerp derSe«™fehte werk2aaBiheiö,delfefiyi]i

des Heeren, K«. r4 T«r • e.Debegeerde^erlza^heid

/. Voorafgaande: die te aan: fchouwen. §. i7 *

//.Verder en volgende: die te onderzoeken. §. 13,

I. 3. »,

Sluiten