Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£• VERHANDELING „ eene daad ons met alle waarfchynlykheid bekleed „ moet worden voorgefteld.; by voorbeeld, de moeder „ kan door den Godsdienst des lands, en vooral geen veel minder oorzaak , daartoe gedrongen wor„ den; die Godsdienst moet haar tot een' eed van „ dergelyke opoffering noodzaken, enz." Maat dit is het geval van Leontina niet; hoe het met Xamttgefteldzy, zullen wy nader zien. De Orphelin zou noch met 'een ander ftuk iets overéénkomftigs hebben , zo zulk foort van zaken overéénkomst kan genoemd worden; het is met den Pompejus: in dit ftuk komt de held niet op het tooneel, en dit is even zo gelegen met den Orphelin. Evenwel hebben de twee ftiïkken geen de minfte overéénkomst. Men heeft echter in 't vernuftig Vrankryk., het zy uit afgunst tegen den dichter, het zy'uit bedilzucht, deze aanmerking gemaakt; doch waren 'er geen andere aanmerkingen voor deri dag gekomen dan foortgelyken , ik zou de moeite niet nemen om 'er verder van te fpreken ; maar daar zyn 'er wigtiger gemaakt , daar zyn 'er waarby de eere des dichters last lyd, en het gemeen gevaar loopt in hun oordeel bedrogen te worden. Men zal het ftraks zien. Wy meenen foortgelyke berispingen niet ftilzwygend te moeten voorbygaan. Men kan ondertusfchen uit dit alles zien, waartoe ;Bien in Vrankryk federt lang in ftaat was en noch 'is, wanneer het op 't berispen van tooneelfhikken,

(ze-

Sluiten