Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING,

BEVATTENDE

de VEREISCHTEN

TAN EENIN GOEDEN SCHOOLMEESTER

IN DE

XAAGERE SCHOOLEN

VOOR HET GEMEEN GESCHIKT.

Het ambt van eenen Schoolmeester of Leeraar der Kinderen in de eerste beginfelen van alle weetenfchap, het Leezen, Schrijven en Rekenen* is van te veel gewigt voor het Nut van 't Algemeen , om niet de bijzondere aandacht te verdienen eener Maatfchappij, welke zoo zeer het welzijn van de Schooien bedoelt; en 't was van daar, dat de Vraag: hoe zal een Schoolmeester best onderwijs geeven; reeds al fpoedig na de oprichting gedaan , en bij herhaaling opgegeven werd , fcho"n wij ons niet mogen beroemen op veele voldoende antwoorden , daar op ingekomen , en Hechts eene van deze , in 't Uoogduitsch gefchreven , eenen Zilveren eerprijs waardig gekeurd , en in handen van eenige Gecommitscers s

Sluiten